Kamienie milowe z 20 lat historii Europa-Miasta Zgorzelec-Görlitz

Na przestrzeni lat w Europa-Mieście z powodzeniem opracowano i zrealizowano wiele wspólnych projektów. Niektóre z nich są już tak oczywiste, że nie można sobie wyobrazić bez nich codziennego życia. Polsko-niemieckie przedszkole, dwunarodowe i dwujęzyczne projekty szkolne, wspólne wydarzenia sportowe i kulturalne oraz niezliczone kontakty w sektorze prywatnym charakteryzują praktyczny wymiar wspólnoty.

Posko-niemieckie są również oficjalne kontakty i procesy rozwojowe. Burmistrzowie Zgorzelca i Görlitz spotykają się regularnie w celu omówienia bieżących problemów. Na comiesięcznych spotkaniach komisji koordynacyjnej, w której skład wchodzą pracownicy administracyjni Zgorzelca i Görlitz, omawiane są wspólne plany i współpraca w Europa-Mieście Zgorzelec-Görlitz.

Oto najważniejsze oficjalne kamienie milowe w ostatnich latach wspólnego rozwoju:

2-9 maja 1998: Tydzień Europy w Görlitz


Proklamacja Europa-Miasta Zgorzelec-Görlitz w dniu 5 maja 1998 roku w dużej sali obrad ratusza w Görlitz była punktem kulminacyjnym Tygodnia Europy w roku 1998.

"Miasta siostrzane Görlitz i Zgorzelec na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, ale w centrum Europy, mają szczególne zadanie w kształtowaniu zjednoczonej Europy. Dzięki swojemu partnerstwu oba miasta chcą dawać przykład rosnącego znaczenia zjednoczonej Europy regionów. Europa to przyszłość naszych miast. Bazując na tym oba miasta realizują wspólny cel, jakim jest przekształcenie się w EUROPA-MIASTO w ramach coraz ściślejszej współpracy. Jej zasady są regulowane przez przyjętą koncepcję strukturalną", czytamy w proklamacji z 5 maja 1998. We wspomnianej koncepcji strukturalnej określono projekty i cele współpracy transgranicznej.

 

05.05.1998 – Proklamacja

7 maja 1999: Uchwała wspólnego posiedzenia obu Rad Miasta


Następująca uchwała była ważną podwaliną dla rozwoju polsko-niemieckiego miasta: "My, radni EUROPA-MIASTA Zgorzelec-Görlitz, zwracamy się do rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec o intensyfikację i przyspieszenie negocjacji w sprawie budowy polsko-niemieckiego symbolu, Mostu Staromiejskiego, łączącego bezpośrednio historyczne centrum obu miast".

Kolejna deklaracja intencji została złożona w 2000 r. Określono w niej szereg dalszych wspólnych projektów i działań.

Od 2001: Starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2010


W marcu 2001 roku miasto Görlitz podjęło decyzję o ubieganiu się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2010 i o umieszczeniu w centrum swojego wniosku aplikacyjnego procesu wspólnego rozwoju Europy w mikrokosmosie Europa-Miasta Zgorzelec-Görlitz. Kilka tygodni później Zgorzelec potwierdził ten zamiar własną uchwałą. Aplikacja o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury prezentowała model wzorcowej integracji europejskiej na styku Wschodu i Zachodu.

W dniu 29 kwietnia 2004 r. podpisano umowę o partnerstwie między miastami Zgorzelec i Görlitz.

Aplikacja wprawdzie nie powiodła się w końcówce starań, pokazała jednak i umożliwiła nowy wymiar współpracy i zrozumienia dla siebie nawzajem.

Oczekiwanie na decyzję o przyznaniu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, Nadburmistrz Paulick i Burmistrz Fiederowicz

2003 – 2004: Odbudowa Mostu Staromiejskiego Görlitz-Zgorzelec


Mieszkańcy obu miast z zainteresowaniem śledzili proces budowy mostu od maja 2003 r. W sierpniu 2004 r., podczas Festynu Staromiejskiego, odbyła się "podglądowa" prapremiera otwarcia Mostu Staromiejskiego. Przez most przeszło wiele tysięcy osób, okazując zainteresowanie i wzajemną więź między mieszkańcami po obu stronach Nysy. Uroczyste otwarcie Mostu Staromiejskiego miało miejsce 20 października 2004 r.

20.10.2004 – Otwarcie Mostu Staromiejskiego

2004: Przystąpienie Polski do Uni Europejskiej


1 maja 2004 r. tysiące mieszkańców EUROPA-MIASTA świętowało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Razem przeżyli ten historyczny moment rozszerzenia UE o północy na moście miejskim, gdzie kilka godzin później spotkali się na wspólnym europejskim śniadaniu.

01.05.2004 – Przystąpienie Polski do EU

2005: Pierwsze przyznanie tytułu honorowego „Zasłużony dla Europa-Miasta Zgorzelec-Görlitz“


Wspólna integracja obu miast jest promowana i napędzana przez polityków komunalnych. Ale to ludzie, stowarzyszenia i instytucje wypełniają tę ideę swoim zaangażowaniem i wolą, tym samym czyniąc ją rzeczywistą i prawdziwą.

Co roku podczas majowego Tygodnia Europy radni Europa-Miasta Zgorzelec-Görlitz spotykają się na wspólnym posiedzeniu rady miasta. Od 2005 roku podczas tego spotkania przyznawany jest honorowy tytuł "Zasłużony dla Europamiasta Görlitz-Zgorzelec". Pierwszymi laureatami byli nadburmistrz Görlitz, prof. dr Rolf Karbaum, oraz burmistrz Zgorzelca, Mirosław Fiedorowicz.

Tytuł honorowy przyznawany jest osobom, organizacjom, instytucjom, grupom samopomocy lub stowarzyszeniom działającym w Europa-Mieście Zgorzelec-Görlitz za wybitne zasługi na rzecz Europa-Miasta, jego rozwoju, popularyzacji i promocji wiedzy na temat jego historii.


więcej informacji 

Zasłużony dla Europamiasta Görlitz-Zgorzelec

wyróżnieni 2014

wyróżnieni 2016

wyróżnieni 2017

2010: Wolny Kraj Saksonia przyznaje Augustum-Annen-Gymnasium wyróżnienie „Europajska szkoła w Saksonii“


Jesienią 2010 r. Augustum-Annen-Gymnasium w Görlitz jako jedna z pierwszych szkół w Wolnym Kraju otrzymało wyróżnienie "Europejska Szkoła Saksonii". Szkoły europejskie w szczególny sposób przygotowują swoich uczniów do przyszłego życia zawodowego i akademickiego w Europie. Promują one zorientowane na Europę kompetencje językowe i międzykulturowe poprzez transfer wiedzy, spotkania i dialog z ludźmi z innych krajów i kultur. Już od 2005 roku polscy i niemieccy uczniowie uczą się razem w Augustum-Annen-Gymnasium w Görlitz w dwunarodowych i dwujęzycznych klasach. Zdobyta matura uprawnia do studiów w Niemczech i w Polsce. Dwujęzyczny i dwunarodowy program edukacyjny, projekty międzynarodowe, współpraca z biznesem, nauką i kulturą oraz program zajęć pozalekcyjnych wypełniają tytuł "Szkoła Europejska w Saksonii" konkretnymi treściami.


więcej informacji 

20.10.2010 – wyróżnienie „Europajska szkoła w Saksonii“

2014: Europa-Miasto Zgorzelec-Görlitz świętują razem 10 lat Polski w EU


Wielu mieszkańców z Zgorzelca i Görlitz, a także gości, wśród nich osobistości z dziedziny polityki, kultury, kościoła, gospodarki oraz z najdalej na południe wysuniętej gminy Oberstdorf, świętowało 1 maja 2014 roku 10 lat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Otwarcie festynu odbyło się na Moście Staromiejskim. Nadburmistrz Siegfried Deinege i burmistrz Rafał Gronicz podpisali tego dnia porozumienie w sprawie polsko-niemieckiego projektu "Brückenpark / Park Mostów".

10-lecie przystąpienia do EU, porozumienie dot. projektu Park Mostów

2017: Projekt Brückenpark/Park Mostów dla Europa-Miasta


W 2013 roku radni miasta Görlitz i Zgorzelca podjęli uchwałę o realizacji projektu „Brückenpark / Park Mostów“. Dzięki funduszom europejskim w ramach programu współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 powstaje obecnie park transgraniczny, który poprawi zagospodarowanie i optykę obu brzegów Nysy. Projekt rozpoczął się na początku 2017 roku.

więcej informacji

Park Mostów

przyznanie dofinansowania dla projektu Park Mostów

05.05.2018 Obchody 20-lecia Europa-Miasta


Görlitz i Zgorzelec rozpoczęły świętowanie obchodów  20-lecia Europa-Miasta  Festynem Rodzinnym. Po obu stronach Mostu Staromiejskiego przygotowano wiele muzycznych i kulinarnych atrakcji. Aż trzy dni świętowano po polskiej stronie utworzenie Europa-Miasta.

otwarcie święta rodzinnego

wydarzenia z obchodów święta

wydarzenia z obchodów święta